Atviro kodo standartai OpenBIM – pagrindas sėkmingai BIM plėtrai

Autorius: Ernestas Beržanskis,  UAB Intelligent BIM Solutions direktorius

Skaitmeninė statyba Lietuvoje tik prasideda: įkurta nacionalinė BIM  organizacija VšĮ „Skaitmeninė statyba“, su vienokiu ar kitokiu efektyvumu įgyvendinami pirmieji BIM projektai. Natūraliai kyla klausimas: kokiu gi keliu suksime, siekiant efektyviai ir naudingai įvaldyti ateinančias BIM technologijas?

Kodėl pasaulis suka link BIM?

Norint atsakyti į straipsnio pradžioje iškeltus klausimus, visų pirma svarbu pažvelgti į pasaulines statybos tendencijas, kurios šiandien yra susijusios su darnia statyba. Darnios statybos idėjos verčia į statinį žvelgti iš jo gyvavimo ciklo perspektyvos nuo pat jo projektavimo iki nugriovimo.

Siekiama statyti efektyvius pastatus, taupančius energijos resursus, būtina atsižvelgti į statinio viso eksploatacinio ciklo kaštus. Ryšium su šiais siekiais atsiranda poreikis gerinti statinio statybos ir valdymo procesą apjungiant visus projektavimo, statybos ir eksploatavimo proceso dalyvius bendradarbiavimui.

Būtent šią funkciją ir atlieka BIM. Skaitmeninio pastato modelio sudarymas ir naudojimas sudaro galimybę efektyviai bendradarbiauti visiems šio proceso dalyviams.

OpenBIM, Synergy Solutions

BIM programinės įrangos tipai

BIM apjungia visus projektavimo, statybos ir pastato eksploatacijos proceso dalyvius bendram tikslui. Svarbu pažymėti, kad kiekvienas iš dalyvių, dalyvaujantis procese ir atliekantis jam paskirtas užduotis, naudoja įvairią programinę įrangą, kurią siūlo skirtingi programinės įrangos tiekėjai:

  • architektūrinės statinio dalies projektavimo įrangą;
  • statybinių konstrukcijų projektavimo įrangą;
  • inžinerinių sistemų projektavimo įrangą;
  • projektinės dokumentacijos peržiūros programinę įrangą;
  • projekto valdymo programinę įrangą ir kt.

Natūraliai kyla klausimas: kaip gi efektyviai apjungsime visus statybos ir pastato eksploatacijos dalyvius bendram tikslui?

Open BIM užtikrina skaidrų ir atvirą darbo procesą bei leidžia projekto dalyviams dalyvauti bendrame projekte nepriklausomai nuo jų naudojamos programinės įrangos.

Atvirieji standartai OpenBIM

Natūralus atsakymas – siekiant apjungti statybos projekto dalyvius bendram darbui būtina užtikrinti, kiekvieno iš jų naudojama programinė įranga derėtų tarpusavyje. Norint, kad BIM procesas taptų populiarus ir kasdienis reiškinys, būtina eiti link vienodų programinės įrangos standartų.

Būtent ši iniciatyva buvo ir pavadinta OpenBIM, kurią pradėjo tarptautinė ne pelno siekianti organizacija buildingSMART International ir eilė BIM programinės įrangos kūrėjų: Tekla, Graphisoft, Nemetschek ir DDS-CAD.

OpenBIM – tai iniciatyva, kurios pagrindu yra kuriamas standartizuotas ir nuo programinės įrangos kūrėjų nepriklausomas BIM duomenų  modelis, aprašomas IFC (Industry Foundation Classes) standartu – ISO 16739. Siekiama, kad įvairios BIM programos galėtų importuoti bei eksportuoti IFC standarto duomenų failus ir taip būtų užtikrinamas efektyvus informacijos dalinimasis tarp skirtingų projekto dalyvių.

Siekiant užtikrinti viso BIM proceso sklandumą OpenBIM iniciatyva taip pat yra sukurti ir toliau tobulinami standartai, apibrėžiantys BIM proceso terminologiją – IFD (International Framework for dictionares) – ISO 12006-3 ir BIM procesą – IDM (International Delivery Manual) – ISO 29481.

OpenBIM, Synergy Solutions

Prielaidos sėkmingiems BIM projektams

Norint užtikrinti BIM projektų sėkmingumą, visų pirma, būtina akivaizdžiai pagerinti bendradarbiavimą tarp projektuotojų ir statybos, gamybos organizacijų. Komandinis darbas yra naujos integruotų projektų valdymo metodikos (angl. IPD – Integrated Project Delivery) pagrindas. Open BIM technologijos ir darbo metodika gali turėti esminę įtaką tokiam bendradarbiavimui pagerinti.

Lietuvoje yra daug projektų, kur naudojamos skirtingos integruoto projektavimo programos. Verta paminėti tikrai tam tinkamas ir išbandytas šias BIM projektavimo programas: ArchiCAD arba Revit – architektūros daliai, Tekla – konstrukcijoms. Elektros, silpnų srovių, automatikos sistemoms viena tinkamiausių programų yra DDS-CAD Electrical. ŠVOK ir VN inžinerinėms sistemoms siūlomi keli variantai, bet, vertindami integraciją į BIM projektus, sistemoje šilumos poreikio, galios skaičiavimą, slėgio nuostolių ir hidraulinio balansavimo skaičiavimo galimybes, elementų bibliotekas bei sistemos darbo greitį net dideliuose projektuose, rekomenduotume programą DDS-CAD.

Projekto vadybai, koordinavimui, komunikacijai siūlome vieną labiausiai pripažintų profesionalams skirtų programų Solibri Model Checker, taip pat nemokamą programą Tekla BIM Sight, kurią dauguma įmonių jau naudoja. Visos minėtos programos puikiai gali keistis tarpusavyje IFC failais, tiesiai importuodamos kolegų IFC failus ir eksportuodamos savo projektų dalį kitiems.