Statybos techninė priežiūra ir techninis vertinimas

Statybos techninė priežiūra, Synergy Solutions, techninė priežiūra

Nuo statinio statybos pradžios iki statinio statybos užbaigimo akto surašymo atliekama kontrolė, kurios tikslas – kontroliuoti ar statinys statomas pagal projektą, statybos rangos sutarties, įstatymų ir kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.

Techninis vertinimas

Nekilnojamo turto techninis vertinimas – vizuali objekto apžiūra, esamų pastatų ir jų inžinerinių sistemų būklės įvertinimas, rekomendacijos jų remontui ar rekonstrukcijai, galimų kaštų nustatymas.

Dokumentai:

 • statybos leidimo, statinio projekto galiojimo terminai;
 • statybos darbų žurnalo pildymas nustatytais terminais pagal techninės priežiūros, statinio projekto vykdymo priežiūros, viešojo administravimo subjektų reikalavimus.

Darbai:

 • normatyvinė darbų kokybė;
 • technologinis darbų nuoseklumas;
 • faktiškas darbų kiekių atitikimas nurodytiems atliktų darbų dokumentuose;
 • atliekamų darbų trūkumų ir defektų fiksavimas;
 • darbų eigos atitikimas darbo grafikui;
 • projekto pakeitimų pagrįstumas.

Statybos produktai ir įrengimai:

 • naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybė (ar atitinka reikalavimus ir kokybės standartus, nurodytus projekto techninėse specifikacijose);
 • saugus statybos produktų bei įrenginių pristatymas ir sandėliavimas.

Rangovas:

 • kad rangovas laikytųsi visų rangos Sutarties sąlygų, saugos darbe ir aplinkos apsaugos reikalavimų.
Projektu vadovas Tomas Kazlauskas, Synergy Solutions

Tomas Kazlauskas

Projektų vadovas
tomas@ss-exp.com
+370 699 19282

RIBA aprašytojo proceso rezultatus lemiantis veiksnys – kur kas kompleksiškesnis pasiruošimas, galimybių studija ir koncepcijos projektas, kurį rengia ne vien architektai, o visa projektuotojų ir kitų specialistų komanda.

Įgyvendinti projektai

Straipsniai