Projektų valdymas

Veiksmingas apimties, laiko, sąnaudų, kokybės, žmogiškųjų išteklių, komunikacijos, rizikos, pirkimų ir suinteresuotųjų šalių valdymo planavimas ir sėkmingas įgyvendinimas visuose projekto įgyvendinimo etapuose:

 • priešprojektinė stadija;
 • konkurso organizavimas;
 • projektavimo stadija;
 • statybos stadija.

Nagrinėdami užsienio valstybėse apibrėžtus projekto etapus ir procesus, matome esminių skirtumų, palyginti su Lietuva. Kad ir kokios būtų projekto organizavimo formos, išskiriami tokie patys etapai ir procesai, kurie turi būti atlikti įgyvendinant projektą.

Viena iš statybos projekto procesus nagrinėjančių organizacijų yra Karališkasis Britanijos architektų institutas (angl. The Royal Institute of British Architects, RIBA).

RIBA siūlomas statybos vystymo procesas yra kur kas kompleksiškesnis, didelis dėmesys yra skiriamas pasiruošimui, galimybių studijai ir koncepcijos parengimui, kurį rengia ne vien architektai, o visa projektuotojų ir kitų specialistų komanda.

Rengiant statybos projekto koncepciją, nustatomi pagrįsti, apskaičiuoti ir visoms šalims tinkami sprendimai, atsižvelgiant į funkcinius, aplinkosaugos, energetikos, statybos strategijos ir eksploatacijos išlaidų poreikius, tikslus.

Statybos proceso etapai, RIBA procesas, Synergy Solutions, projektų valdymas

Priešprojektinė stadija:

 • projekto biudžeto paruošimas;
 • projekto kalendorinio grafiko paruošimas;
 • finansavimo grafikas.

Projektavimo stadija:

 • priežiūra ir kontrolė;
 • pasiūlymų ir rekomendacijų teikimas;
 • įvertinimas ir optimizavimas.

Konkurso organizavimas:

 • konkursinės dokumentacijos paruošimas;
 • statybų rangos konkurso pravedimas;
 • statybos rangovų atranka;
 • derybos su rangovais;
 • statybos rangos sutarties parengimas.

Statybos stadija:

 • finansų kontrolė, užtikrinanti biudžeto neviršijimą;
 • kalendorinio grafiko kontrolė;
 • darbų kiekio ir sunaudojamų medžiagų kontrolė;
 • atliktų darbų įvertinimas;
 • darbų priėmimas;
 • savalaikis projekto įvykdymas.
Projektu vadovas Tomas Kazlauskas, Synergy Solutions

Tomas Kazlauskas

Projektų vadovas
tomas@ss-exp.com
+370 699 19282

RIBA aprašytojo proceso rezultatus lemiantis veiksnys – kur kas kompleksiškesnis pasiruošimas, galimybių studija ir koncepcijos projektas, kurį rengia ne vien architektai, o visa projektuotojų ir kitų specialistų komanda.

Įgyvendinti projektai

Straipsniai